Nauka niemieckiego dla dzieci

Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci rozpoczynały naukę języków obcych dopiero w późnych klasach szkoły podstawowej. Kiedyś wszyscy, obowiązkowo uczyli się języka rosyjskiego, dopiero potem weszły do szkół języki angielski i niemiecki.

Badania przeprowadzone przez naukowców potwierdzają jednak, że im wcześniej dziecko rozpocznie naukę języka obcego, tym szybciej i w bardziej naturalny sposób nauczy się go. Dlatego też wiele szkół językowych wprowadziło do swojej oferty lekcje tylko dla dzieci, a niektóre z nich zaczęły specjalizować się w nauczaniu języków obcych najmłodszych uczniów.

Nauka niemieckiego dla dzieci od najmłodszych lat jest bardziej naturalna niż w wieku późniejszym. Szkoły oferują zajęcia, na których grupy składają się z maksymalnie kilku maluchów, a same zajęcia przybierają formę zabawy. Dzięki takiemu systemowi zajęć dzieci chętniej się uczą i szybciej przyswajają nowe słowa. Na lekcjach niemieckiego dla maluchów nie uczą się one skomplikowanej niemieckiej gramatyki, bo żeby ją poznawać dzieci muszą posiadać już jakąś wiedzę o gramatyce polskiej. Dlatego też zajęcia te mają formę zabawy, podczas której uczniowie uczą się nowych słów.

Proste gry, wierszyki, piosenki oraz rymowanki sprawiają, że dzieciom nauka przychodzi z łatwością i nie jest ona dla nich nudnym i męczącym obowiązkiem. Bardzo często na takich zajęciach dzieci nie słyszą języka polskiego, a nauczyciel mówi do nich tylko po niemiecku. Do zajęć z dziećmi delegowani przez szkoły są nauczyciele z doświadczeniem pedagogicznym, dzięki czemu nauka jest efektywniejsza. Podczas zajęć wykorzystuje się różne, interesujące dla dzieci rekwizyty i przedmioty, które dzieci znają z życia codziennego.

Jaki wiek jest najlepszy do nauki języka niemieckiego? Można by rzec, że każdy. Oczywiście należy kierować się zdrowym rozsądkiem, jednak w wielu szkołach dzieciaki przyjmowane są już do grup od trzeciego roku życia. Przyjmuje się, że to jest minimalny wiek, w którym dziecko powinno zacząć uczyć się języków, bo z tej nauki jest w stanie wynieść maksymalnie dużo.