Przygotowanie do uzyskania certyfikatów

Poświadczenie znajomości języka niemieckiego to już niemalże standard dla osób, które go znają. Wiele szkół organizuje specjalne kursy, które mają na celu przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość niemieckiego. Certyfikatów jest kilka i każdy z nich jest świadectwem znajomości języka na określonym poziomie.

Najbardziej znanymi certyfikatami językowymi z zakresu niemieckiego są:

Start Deutsch (poziom podstawowy oraz średni)

To bardzo podstawowe certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka na poziomie sytuacji życia codziennego. Przygotowanie się do nich nie wymaga specjalistycznych kursów i zdać je może niemalże każda osoba, która w jakiś sposób miała styczność z językiem – np. podczas wakacyjnego wyjazdu.

Zertifikat Deutsch (poziom podstawowy plus)

Jego zdanie wymaga intensywnej nauki niemieckiego w wymiarze ok. 400 – 600 godzin. Poświadcza on znajomość języka na poziomie sytuacji życia codziennego, w mowie i piśmie.

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Ten certyfikat wymaga znajomości języka niemieckiego na poziomie sytuacji życia codziennego z uwzględnieniem słownictwa wykorzystywanego w wykonywanym zawodzie. Przyjmuje się,że w celu przygotowania się do tego egzaminu uczeń powinien odbyć ok. 600 godzin nauki, w tym część jako słownictwo branżowe.

Zentrale Mittelstufenprüfung (poziom zaawansowany)

Certyfikat ZM jest honorowany na całym świecie i doceniany przez szkoły wyższe czy pracodawców. Przygotowanie się do niego wymaga sporo czasu, ale poświadcza ona znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Osoba z takim certyfikatem potrafi płynnie posługiwać się niemieckim w sytuacjach życia codziennego,a także wyrażać po niemiecku swoje poglądy.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Przygotowanie do tego certyfikatu to nie tylko nauka potocznego języka niemieckiego. By go zdobyć należy posiadać wiedzę również z zakresu słownictwa biznesowego.

Zentrale Oberstufenprüfung

Ten zaawansowany certyfikat wymaga 1200 godzin intensywnej nauki języka. W trakcie przygotowania się do niego konieczna jest nauka opracowywania autentycznych tekstów na zadany temat oraz biegłość językowa w mowie i piśmie.